Khóa Thực tập Thời gian xét tuyển đầu vào Danh sách trúng tuyển
TUYỂN SINH KHÓA III

Đợt 1: 22/04/2017

Đợt 2: 20/05/2017

Đợt 2: 26/05/2017

Kết quả thi tuyển 20.5.2017 và 26.5.2017
TUYỂN SINH KHÓA II

Đợt 1: 19/12/2016

Đợt 2: 29/12/2016

Đợt 3: 13/01/2017

Danh sách trúng tuyển Khóa II
TUYỂN SINH KHÓA I

Đợt 1: 16/10/2016

Đợt 2: 10/11/2016

Danh sách trúng tuyển Khóa I