info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Học phí & Học bổng

HỌC PHÍ:

- Chương trình Thực tập dự án CNTT tại ISC Quang Trung sẽ MIỄN HOÀN TOÀN học phí cho sinh viên thi xét tuyển và đạt điểm kiểm tra đầu vào.

Thông tin thêm về MIỄN PHÍ học phí cho sinh viên đạt điểm kiểm tra đầu vào:

  •        .  Học viên đóng tiền đặt cọc cho trung tâm ISC 3,000,000 VND 
  •        . Tiền đặt cọc sẽ hoàn trả trong vòng 4 tháng sau khi hoàn thành khóa học với điều kiện: 
                 - Học viên không được rớt quá 25% tổng số môn
                 - Học viên tốt nghiệp sẽ đi làm tại các công ty của VNITO theo sự giới thiệu của ISC.
  •  

- Trường hợp ứng viên không đạt mà vẫn có nhu cầu tham gia chương trình thì học viên vẫn có thể tham gia Lớp có thu phí của ISC Quang Trung 

XEM THÊM:

LỊCH KHAI GIẢNG VÀ XÉT TUYỂN 

 

hoc phi