info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Học phí & Học bổng

HỌC PHÍ:

Chương trình Thực tập dự án CNTT tại ISC Quang Trung sẽ MIỄN HOÀN TOÀN học phí cho sinh viên thi xét tuyển và đạt điểm kiểm tra đầu vào.

XEM THÊM:

LỊCH KHAI GIẢNG VÀ XÉT TUYỂN 

 

hoc phi