info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Lịch Khai giảng & Xét tuyển

 

 

Khóa Thực tập Thời gian xét tuyển Khai Giảng Đăng Ký  
TUYỂN SINH KHÓA VI

Đợt 1: 28/7/2018

Đợt 2: 18/8/2018

Đợt 3: 8/9/2018

24/9/2018 ĐĂNG KÝ  
TUYỂN SINH KHÓA VI

Đợt 1: 06/05/2018

Đợt 2: 20/05/2018

Đợt 3: 03/06/2018

18/6/2018 ĐĂNG KÝ  
TUYỂN SINH KHOÁ V

Đợt 1 - 24/2/2018

Đợt 2 - 3/3/2018

 19/3/2018 ĐĂNG KÝ  
TUYỂN SINH KHOÁ IV

Đợt 1: 12/11/2017

Đợt 2: 26/11/2017

Đợt 3: 10/12/2017

18/12/2017 ĐĂNG KÝ  

TUYỂN SINH KHÓA III

Đợt 1: 20/05/2017

12/06/2017 ĐĂNG KÝ  
TUYỂN SINH KHÓA II

Đợt 1: 19/12/2016

Đợt 2: 29/12/2016

Đợt 3: 13/01/2017

06/02/2017  ĐĂNG KÝ  
TUYỂN SINH KHÓA I

Đợt 1: 16/10/2016

Đợt 2: 10/11/2016

05/12/2016 ĐĂNG KÝ