info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Lịch khai giảng & Xét tuyển Khóa Thực tập Dự án Công Nghệ Thông Tin II

hình Lịch khai giảng & Xét tuyển Khóa Thực tập Dự án Công Nghệ Thông Tin II

LỊCH KHAI GIẢNG

Ngày khai giảng dự kiến: Ngày 06/02/2017

Lịch kiểm tra đầu vào: Ngày 13/01/2017

ĐỐI TƯỢNG:

Đối tượng 1 (Software developers): Là sinh viên năm cuối hoặc vừa mới tốt nghiệp ngành CNTT.

Đối tượng 2 (IT communicaters): Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp ĐH-CĐ chuyên ngành Nhật ngữ hoặc có trình độ Nhật ngữ từ N3 trở lên mong muốn làm việc trong ngành CNTT tại các công ty Nhật.

Hình thức xét tuyển:

Hình thức xét tuyển: Ứng viên sẽ phải tham gia 2 bài kiểm tra đầu vào

Vòng 1: Vượt qua đợt kiểm tra kiến thức lập trình cơ bản và Anh văn chuyên ngành

Vòng 2: Tư vấn lớp học phù hợp nhất từ thông tin có được của ứng viên.