info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Sáng Lập Viên

04 SÁNG LẬP VIÊN CỦA TRUNG TÂM ISC QUANG TRUNG

sep image

VNITO Alliance logo

Liên minh các Doanh nghiệp Gia công CNTT Việt Nam (www.vnito.org)

QTSC logo

Công viên Phần mềm Quang Trung
(www.qtsc.com.vn)

SaigonTech logo


Phân hiệu chính thức tại Việt Nam của ĐHCĐ Houston, Hoa Kỳ (www.saigontech.edu.vn)

HCA logo

Hội Tin học TP. HCM
(www.hca.org.vn)