info@iscquangtrung.edu.vn
0943 77 83 80 - 0908 23 27 00 - 0903 76 71 88

Tin Tức

hình 5 kỹ năng làm việc nhóm không thể thiếu dành cho sinh viên IT

5 kỹ năng làm việc nhóm không thể thiếu dành cho sinh viên IT

05/10/2018

Làm việc nhóm là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định hiệu quả của một tập thể, ảnh hưởng trực tiếp đến thành công của một đơn vị. Đặc biệt, đối với lĩnh vực CNTT, không có bất cứ một dự án nào có thể hoàn thành chỉ bởi 1 cá nhân. Chính vì thế, n

Xem