ISC

Đội ngũ chuyên gia

Hình Đào Duy Nam

Đào Duy Nam

Giám đốc ISC Quang Trung, Trưởng Khoa Đại Cương

- Tiến sĩ Khoa học Máy Tính - Đại học Tổng hợp Kỹ thuật Điện Xanh Petecbua Liên Bang Nga

- CEO: Trung tâm ISC Quang Trung

Nguyễn Quốc Huy

Giám đốc công nghệ SaigonTech, Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin

- Tiến sỹ Khoa học máy tính (JAIST - Japan)

-  Giám đốc công nghệ SaigonTech

- Trưởng khoa Công Nghệ Thông Tin

Hình Nguyễn Quốc Huy
Hình Đinh Thanh Sơn

Đinh Thanh Sơn

Giám đốc Phát triển sinh viên, Phó Khoa Công Nghệ Thông Tin , Phó Giám Đốc ISC Quang Trung

- Thạc sĩ Khoa học Máy Tính - Học Viện Bưu Chính Viễn Thông

- Giám đốc Phát triển sinh viên

- Phó Khoa Công Nghệ Thông Tin

- Phó  Giám Đốc  ISC Quang Trung

ThS Nguyễn Trần Lê

Phó khoa Kinh doanh quản lý

- CỬ NHÂN KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (FTU), Việt Nam- Đại học Ngoại Thương TP.HCM
- THẠC SỸ KINH DOANH KINH TẾ-Đại học London Metropolitan, UK

Hình ThS Nguyễn Trần Lê
Hình ThS Trần Kim Tường Vi

ThS Trần Kim Tường Vi

Trưởng ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trưởng ngành Quản trị nhân sự

- CỬ NHÂN KHOA HỌC, Đại học Sư Phạm, TPHCM
- CAO HỌC GIAO TIẾP trong Kinh doanh, Đại học Massey, New Zealand
- THẠC SỈ QUẢN TRỊ KINH DOANH, Đại học Victoria, Australia

ThS Huỳnh Hạnh Phúc

Trưởng ngành Marketing

- CỬ NHÂN QUẢN TRỊ MARKETING, Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH), Việt Nam
- THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH, Đại học Victoria, Australia
- CEO & FOUNDER: Cty CP Sản xuất Thương mại Dịch vụ YUMMI
- BRANCH CEO & CMO: CtyCP Đầu tư TM & DV SHC Việt Nam

Hình ThS Huỳnh Hạnh Phúc
Hình ThS Nguyễn Tuấn Khoa

ThS Nguyễn Tuấn Khoa

Trưởng ngành Thương mại điện tử

- CỬ NHÂN QUẢN TRỊ KINH DOANH, Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH), Việt Nam
- THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH, Đại học Tài chinh Marketing
- TRƯỞNG PHÒNG TRUYỀN THÔNG TIẾP THỊ, GOLDEN GATE GROUP
- QUẢN LÝ KHU VỰC MIỀN NAM/ TRAINER, Bệ phóng Digital 4.0-Dự án Google
- TRƯỞNG PHÒNG TIẾP THỊ DỰ ÁN, Cổng thanh toán PAYOO