iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

HCA

HCA – Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh

Được thành lập năm 1988 – là Hội Tin học đầu tiên của cả nước, là địa chỉ cần thiết của các đối tác quốc tế; tạo nên những đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cộng đồng CNTT Việt Nam.

Là nơi tập hợp, quy tụ các chuyên gia đầu ngành, tâm huyết của ngành CNTT ngay từ những năm đầu, phổ biến kiến thức, giới thiệu và truyền bá công nghệ, thúc đẩy phát triển thị trường.

Đã tổ chức thành công nhiều hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường, vận động chính sách, từ thiện xã hội thiết thực, phục vụ Hội viên và cộng đồng CNTT trong nước.

TÌM HIỂU VỀ CÁC SÁNG LẬP VIÊN KHÁC

VNITO ALLIANCE – LIÊN MINH CÁC CÔNG TY GIA CÔNG PHẦN MỀM TẠI VIỆT NAM

QTSC - CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  

SAIGONTECH – SAIGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY