iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Học phí & Học bổng

HỌC PHÍ:

Chương trình Thực tập dự án CNTT tại ISC Quang Trung sẽ MIỄN HOÀN TOÀN học phí cho sinh viên thi xét tuyển và đạt điểm kiểm tra đầu vào.

XEM THÊM:

LỊCH KHAI GIẢNG VÀ XÉT TUYỂN 

 

hoc phi