iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Tin Tức

hình HỌC VIÊN ISC KHÓA 7 THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TY SYSTEMGEAR VIETNAM

HỌC VIÊN ISC KHÓA 7 THAM QUAN THỰC TẾ CÔNG TY SYSTEMGEAR VIETNAM

15/01/2019

Tiếp nối sự thành công và lợi ích tích cực mang lại cho học viên sau mỗi chuyến tham quan chương trình “Thực tập dự án CNTT”, vào sáng ngày 07.01.2019 – Trung tâm ISC Quang Trung đã tổ chức cho đoàn học viên ISC Khóa 7 gồm 28 học viên tham quan thực tế tạ

Xem