iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Tin Tức

hình Thông báo thay đổi lịch kiểm tra đầu vào Khóa III

Thông báo thay đổi lịch kiểm tra đầu vào Khóa III

19/04/2017

Trung tâm ISC-Quang Trung xin thông báo: Đợt kiểm tra đầu vào 1 dự kiến diễn ra vào ngày 22/04/2017 dành cho các bạn sinh viên đăng ký Thực tập dự án Công nghệ khóa III sẽ được dời lại vào đợt 2, ngày 20/05/2017.

Xem