iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Tin Tức

Giới thiệu chương trình đào tạo

03/08/2016

Tên chương trình đào tạo: THỰC TẬP DỰ ÁN CNTT

Mục tiêu đào tạo:

“ISC-QUANGTRUNG” cung cấp chương trình đào tạo bổ sung cho các sinh viên đang học CNTT hoặc đã tốt nghiệp ĐH-CĐ để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động. Chương trình đào tạo được xây dựng bởi 4 đơn vị sáng lập Trung tâm: VNITO Alliance, QTSC, SAIGONTECH và HCA, dựa trên yêu cầu thực tế hiện nay về kỹ năng, trình độ đối với nhân sự CNTT. Đặc biệt, đây không phải dạng chương trình đào tạo lại, mà giúp học viên cập nhật và nâng cao những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng ngay cho công việc, cũng như làm quen với cách triển khai các dự án CNTT.       

Loại hình đào tạo: Toàn thời gian

Thời gian đào tạo: Chương trình đào tạo “on-job training” trong vòng 11 tuần tập trung (3 ngày/tuần).

Bằng cấp – chứng chỉ:

Chứng chỉ được cấp bởi 4 đơn vị VNITO Alliance, QTSC, SAIGONTECH và HCA.

Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo được công nhận bởi VNITO Alliance – bao gồm 10 công ty phần mềm lớn nhất Việt Nam hiện nay.

ISC-QUANGTRUNG có kế hoạch làm việc với các trường ĐH-CĐ để thay thế học phần Thực tập tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối nếu có chứng chỉ Thực tập dự án CNTT.

Nội dung đào tạo:

Tham dự chương trình đào tạo gồm 11 tuần tập trung (3 ngày/tuần), học viên sẽ được:

 • Module 1: Tìm hiểu về quy trình làm việc
 • Module 2: Trang bị các kỹ năng mềm trong xử lý công việc
 • Module 3: Cung cấp kiến thức kỹ thuật công nghệ cần thiết và mới nhất
 • Module 4: Trải nghiệm làm việc dự án thực tế

 

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo, học viên có khả năng:

. Tiếp cận và triển khai công việc đúng quy trình

. Làm việc độc lập cũng như phối hợp hiệu quả với các cộng sự khác trong một tập thể

. Ứng dụng các công nghệ kỹ thuật mới nhất

. Bắt tay ngay vào các dự án thực tế

. Tất cả nhằm tạo một nền tảng vững chắc, toàn diện cho học viên bước vào các công ty hàng đầu trong lĩnh vực CNTT.

 

Học viên có thể định hướng nghề nghiệp ngay từ đầu trong chương trình đào tạo năm 2016 với 08 hướng lựa chọn:

 • Web Application Development using .NET
 • Web Application Development using Java
 • Web Application Development using Node.js
 • Web Application Development using PHP
 • Web Application development using RUBY on RAILS
 • Mobile Application Development for Android
 • Mobile Application Development for iOS
 • Software Testing (chương trình đặc biệt cho các học viên có trình độ ngoại ngữ để trở thành IT Communicator)*

*Hiện tại chỉ mới áp dụng cho học viên có trình độ Nhật ngữ

4 MODULES

Theo khảo sát từ các công ty thuộc VNITO, để làm được dự án các ứng viên cần phải có những kĩ năng như: Làm việc nhóm và thành thạo các công cụ hỗ trợ làm việc nhóm, kĩ năng được đánh giá cao hơn kĩ thuật, biết trọng tâm để giải quyết vấn đề và trải nghiệm thực tế. Vì vậy, tất cả mọi chuyên ngành trong chương trình thực tập dự án CNTT đều được thiết kế sát với nhu cầu thực tế theo 4 modules. Các module này được lồng ghép trong tất cả các chuyên ngành nhằm đáp ứng các mục tiêu đào tạo của Trung tâm:

 

MODULE

TÊN

Module 1

Working Process

Module 2

Soft Skills

Module 3

Technical Training

Module 4

On-job Training