iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Tin Tức

Hội Thảo Chuyên Đề “Quy Trình Phát Triển Phần Mềm” Tại ISC Quang Trung

21/02/2017

Ngày 18/02/2017 vừa qua, ISC-Quang Trung đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Quy trình phát triển phần mềm” cho hơn 60 học viên khóa 1 & 2 của Trung tâm.

Tại buổi hội thảo, Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy – Education Manager, Axon Active Việt Nam đã có một buổi giới thiệu cho các bạn học viên ISC-Quang Trung về Quy trình phát triển Phần mềm với những nội dung hữu ích như:

- Chu trình xây dựng và phát triển 1 hệ thống phần mềm

- Giới thiệu về Agile

- Tổng quan về Scrum, Kanban, Lean, XP

- Scrum Framework

- Báo biểu & công cụ

Thông qua đó, học viên được tiếp cận với quy trình phát triển phần mềm thực tế tại các công ty phần mềm trong và ngoài nước, cụ thể là tại Axon Active Việt Nam.

Những hình ảnh tiêu biểu tại buổi Hội thảo vừa qua:

hoi thao ISC-QuangTrung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thạc sỹ Nguyễn Quốc Huy – Education Manager, Axon Active Việt Nam đã có một buổi giới thiệu cho các bạn học viên ISC-Quang Trung về Quy trình phát triển Phần mềm

cac ban hoc vien cua ISC-Quang Trung

 

hoi thao phat trien phan mem cua ISC-Quang Trung