iscquangtrung@saigontech.edu.vn      0943.778380 - 0908.232700 - 0903.767188

Tin Tức

VNITO Alliance

03/08/2016

VNITO Alliance – Liên minh các Công ty Gia công Phần mềm tại Việt Nam

Là một trong 4 sáng lập viên của ISC - Quang Trung, VNITO Alliance là Liên minh các Doanh nghiệp gia công CNTT lớn nhất Việt Nam.

Ra đời từ năm 2015, nhằm quảng bá và phát triển thương hiệu gia công phần mềm cho Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp gia công phần mềm, thiết lập cầu nối giữa các doanh nghiệp gia công phần mềm và các tổ chức chính phủ.

Ban thường trực Liên minh hiện nay bao gồm các lãnh đạo của: Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC), Hội tin học Tp.HCM, TMA Solutions, Global Cybersoft (VN), Harvey Nash (VN), LogiGear, IMT Solutions, LARION Computing, Kyanon Digital, ISB Vietnam, Sunrise Software Solutions, Success Software Service.

TÌM HIỂU VỀ CÁC SÁNG LẬP VIÊN KHÁC

QTSC - CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG  

SAIGONTECH – SAIGON INSTITUTE OF TECHNOLOGY

HCA – HỘI TIN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH